Zvonový sporák

Nasledujúce obrázky a text popisujú konštrukciu severoamerickej verzie tradičného fínskeho murovaného šporáka. Namiesto rady nižších dymovodov nachádzajúcich sa v originálnej verzii, tu je umiestnený zvon, ktorý sa rozširuje do priestoru, kde bola pôvodne trúba. Konštrukcia bola týmto spôsobom upravená aby ohnisko mohlo byť viacej robustné a tiež aby sa mohlo realizovať dvojité opláštenie. Dvojitý plášť tiež eliminuje nutnosť omietnutia a sporák postavený týmto spôsobom vyhovuje severoamerickým normám.

Dvojzvonový princíp bol vyvinutý ruským inžinierom Ieosifom Pondgorodnikovom a W.E. Groume-Grjimailovom v roku 1920.

Miesto stavby. Dom je viac než 300 rokov starý. Jeho 70 cm hrubé steny budú pravdepodobne z exteriéru tepelne izolovane.

Materiály:

Refractory Brick
B40N

HTC
Refracol 8

Keramická vlna
Superwool 607 HT 13mm

Dvierka
Pisla Oy

Klasická tehla
Terreal

Žiarobetón
Refcast 550/10

Malta
Type N.

Sklenené vlákna
300g mat.
Ťah spájajúci komín so šporákom. Komín stojí na vonkajšej strane 70 cm hrubej steny.Ťah je vybočený trochu do prava z dôvodu získania viacej miesta pre sporák.
Drážka jet u vyrezaná kvôli šíberu a tiež sú zrezané aj rohy tehál kvôli lepšej manipulácii. ( detaily inštalácie viď. Chimney Connection #11)
Domurovaná stena okolo odizolovanéto ťahu do komína.Viekoľko radov plášťa bolo položených pred samotnou konštrukciou napojenia.Inštalácia rámu šíberu.Druhý rad napojenia.Premostené napojenie. Tiež druhá časť šíberu je na mieste. Umiestnenie šíberu je takto zvolené z dôvodu potreby ovládania od sporáka.Bolo použité dočasné kartónové tesnenie než bolo vymurované opláštenie okolo napojenia.Plát vlny bude slúžiť ako dymové tesnenie a tiež ako expanzná vrstva.Plášť vymurovaný do výšky napojenia a kartón bol vytiahnutý.Plášť premosťuje napojenie pomocou dvoch kusov profilov. 8 vrstiev plášťa je vymurovaných pred murovaním spodnej časti komory.
Otvor ťahu do komína by bolo lepšie umiestniť bližšie k pravému rohu. Musel som však rešpektovať umiestnenie otvoru v stene.
Prvé 2 z 3 radov formujúcich komoru. 2 vrstvy sklenej tkaniny boli použité ako expanzná vrstva medzi stenami jadra a plášťa.Kompletná spodná časť komory. Podporný pilier je ľahko posunutý do prava aby spaliny prúdili primárne do ľava.8 cm hrubý kus žiarobetónu je použitý na uzatvorenie spodnej komory. Tu bude umiestnené ohnisko a rozmery betónu sú zhodné s rozmermi ohniska.Deflektor zo šamotových tehál je držaný na mieste aj pomocou betónového kusu. Bude spomalovať prúdenie spalín a odrážať ich preč od výstupu do komína. Žiarobetónový kus je taktiež odizolovaný od plášťa.4 vrstvy skleneného vlákna sú použité ako tesnenie medzi ohniskom a plášťom. Je držané na mieste dočasne pomocou tehál.Prvá vrstva ohniska. Steny komory a dymovodu sú izolované 2 vrstvami skleneného vlákna.Posledná vrstva ohniska.Posledná vrstva plášťa na ktorej bude uložená platňa sporáka.
Otvor na ľavo od ohniska slúži ako prístup k hornej časti komory.
Žiarobetónový kus je použitý ako nosník pre dekel komory.Je položený nasucho. To slúži k tomu, aby bolo ohnisko nezávislé od komory.Steny komory sú odizolované od betónu pomocou vlny.Posledný rad ohniska je položený nasucho. To umožní prípadné posunutie alebo upravenie z dôvodu optymálnejšieho prúdenia spalín. Ak by sme ich položili do malty, behom prvých pár zakúrení by sa praskli.Horná časť komory pred zaklopením.Dekel zo žiarobetónu pripravený na uloženie. Vrchy stein komory sú obložené vlnou. 13mm vlna bola rozpolená a tak použitá.
Je dôležité aby toto spojenie nolo tesné.
Ostré rohy boli zaoblené. Budú využité aj turbulencie spalín.Pásy tehál sú opäť položené nasucho. Ochránime tým plášť, spaliny budú lepšie prúdiť a zachováme aj dvojplášťovú konštrukciu.Pohľad na dymovod z ohniska.Umiestnenie vaľkého plátu. Toto musí byť zvážené, varná doska a dvierka sú dizajnované pre tradičné východo európske sporáky. V tomto prípade celkové rozmery sporáka boli zväčšené. Predok varnej platne musí byť nesený prednou hranou plášťa lebo drží ohniskové dvierka.Posledný rad nasucho položených tehál v ohnisku.Vnútri ohniska/popolníka. Rošt ešte nieje nainštalovaný.Omietka bude spracovaná vlastníkom domu. Dvierka sú inštalované len dočasne. Dolný otvor umožňuje prístup do dolnej časti komory a skrz napojenie na komín aj do dolnej časti komína. Niektoré časti dolnej komory sú prístupné z dolného kanála. Celkový prístup je dôležitý z dôvodu čistenia.

Marcus Flynn

2011


Articles by Marcus Flynn


Contact Pyromasse