HTC: Žiaruvzdorná malta a jej použitie pri konštrukcii jadra

Nasledujúce obrázky ilustrujú použitie žiaruvzdornej malty Refracol 1.Pri otvorení nového vedra je dôležité poriadne premiešať obsah z dôvodu možnej nehomogénnosti materiálu spôsobeného prepravou a skladovaním. Ak by sme to neurobili, spodná vrstva pri dne by bola chudobná na kremičitan sodný.

Počas miešania sa obyčajne pridáva trochu vody aby sme dosiahli požadovanú konzistenciu. Tekutosť by mala byť taka, že keď položíme šamotovú tehlu na povrch matly, tak táto by sa mala asi do polovice potopiť. Ale samozrejme, každý staviteľ má svoju preferovanú konzistenciu.

Ak by sme nepridali žiadnu vodu, bolo by následne obtiažne dosiahnuť tak tenké spoje aké sú požadované.
Ako práca pokračuje a relatívne suché oškrabky malty z tehál sú vracané späť do kýbla, bude zase potrebné pridať vodu a upraviť konzistenciu malty. Tiež je počas práce dôležité udržovať vnútorné steny kýbla bez zvyškov malty. Tie by totiž mohli až prekvapivo rýchlo vyschnúť, a keď by sme ich zamiešali späť do malty, tak by sme v nej mali hrudky. Počas prestávok by mal byť kýbel zadeklovaný aby malta nevysychala.
Existujú dva spôsoby aplikácie malty na tehlu. Malta môže byť nanesená na tehlu pomocou kelne alebo môžeme tehlu ponoriť do malty a prebytky malty odstrániť kelňou. Používanie pravoúhlej kelne je dôležité z dôvou potreby odstránenia matly z miesta kde tehlu potrebujeme položiť ešte raz. Maltu, a to je pravidlo, aplikujeme vždy na tehlu. Nikdy na miesto kam má byť položená.Keď položíme tehlu na miesto, malta by mala byť vytlačená zo všetkých škár a tým by malo byť zabezpečené 100% spojenie. Vytlačnú maltu by sme mali odstrániť kelňou čo najskôr po položení tehle a vrátiť späť do kýbla. Šamotka by mala byť suchá, ajkeď napríklad povrchová vlhkosť z rezania je prípustná. Preto, že tehla je suchá a my potrebujeme pevný spoj, je dôležité položiť ju po nanesení malty na miesto čo najskôr.Spoje by nikdy nemali byť hrubšie než 3 mm. 1 mm a menej je optimálne. Niektorí kachliari používajú veľmi tekukú maltu a po položení na mieto ju posunú dopredu a dozadu a tým dosiahnu kvalitny spoj.
Väčšina kvalitných tehál má uniformné rozmery. Keď položíme prvú radu, pri nasledujúcich radách nemusíme kontrolovať výšku. V prípadoch kedy je potrebné použiť na umiestnenie tehly kladivo, použijeme radšej kovové kladivo než gumové. Musíme byť ale opatrní, aby sme tehlu nepraskli. Priamy ostrý náraz kovového kladiva prispieva k pevnosti spoja.
Pravidelne čistíme spoje s mokrou špongiou. To udržuje prácu čistú a umožnuje nám to presnejšiu kontrolu zvyslosti.
Profi celulózové špongie vydržia dlhšie a práca s nimi je jednoduchšia než s obyčajnými kuchynskými špongiami.HTC môže byť použitá na omietnutie povrchu keramickej vlny. Týmto vznikne tenká, ale trvácna vrstna malty na exponovanej časti vlny. Používame pri tom veľmi tekutý roztok malty a nanášame ho špongiou alebo štetcom.

Žiaruvzdorná malta môže byť použitá tiež na prichytenie pásov z keramickej vlny. Je tiež dôležité mať na rukách rukavice!!! Náradie by malo byť pravidelne čistené. Do malty by sme mali namáčať len kelňu. Kýbel s maltou musíme chrániť pred možným znečistením.
Malta tohto typu (vzduchom tuhnúca) zostáva vo vnútri spojov mäkká po niekoľko týždňov keď nie mesiacov. To umožňuje manipuláciu s už umiestnenou tehlou po dlhú dobu. Všetky takéto malty zostávajú rozpustné vo vode dlhý čas. To by sme mali brať na vedomie pri ochrane komínových častí položených v takejto malte proti infiltrácii vody. Použitie žiaruvzdornej malty pri konštrukcii plášťa sa neodporúča.


Marcus Flynn

2008


Articles par Marcus Flynn

Contact Pyromasse